Smt. Vasundhara Raje
Smt. Vasundhara Raje
Hon'ble Chief Minister, Rajasthan
Dr. Prabhu Lal Saini
Dr. Prabhu Lal Saini
Hon'ble Agriculture Minister, Rajasthan