BIKANER DIVISION

                     
Name of officers Designation Mobile No. Mobile No. Std. Code Office Resi. Fax No. E-mail ID Room No. Ext. No.
Sh. Jagdish Punia Jt DAg Bikaner 9414558662 151 2233843 - 2233843 JDAGR.BIK.AGRI@RAJASTHAN.GOV.IN - -
Sh. Jagdish Punia DDAg Bikaner 9414558662 151 2230140 - - ddagr.bik.agri@rajasthan.gov.in - -
Dr. Shankraram Bera DDAg Churu 9664414059 1562 250395 - - ddagr.chu.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Radheshyam narwal DDAg Jaisalmer 9414773880 2992 251325 - - ddagr.jaisal.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. deepak kapila PD ATMA Churu 9672986544 1562 256610 - - - - -
Sh. Rajendra Kumar Nainawat PD ATMA Bikaner 9414038518   - - - - - -
Sh. radheshyam narwal PD ATMA Jaisalmer 9414773880 - - - - - - -
Sh. Prema Ram DDAg (ATC) Lunkaransar 9799869542 1528 211121 - - ddagatc.lun.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Harish Chandra Soni DD (QC) QC Bikaner 9351467475 151 2232878 - - ddqc.bik.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh.Harish Sharma DD  Agri & SS Bikaner  9414426582 151 2226806            
Sh. Om Prakash ADAg  Jaisalmer 8209631080 2992 252636 - 252636 adagr.jaisalmer.agri@rajasthan.gov.in - -
Sh. Udaiveer Singh DDAg (Ext.) CAD Bikaner 9413083986 151 2226815 - - ddagr.cadbik.agri@rajasthan.gov.in    
Sh. Ramkishor ADAg Churu 9001561057 1562 250395 - - adagr.churu.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. Ram Kishore Mehra AD Ag Bikaner   151 2226741
2530404
- 2226741 adagr.bikaner.agri@rajasthan.gov.in
- -
Sh. K L Sarwa (Off) ADAg Chattargarh 9829036924 1520 242250 - - adagr.chattargarh.agri@rajasthan.gov.in
- -